Úvod

Vážení návštěvníci,
vítejte na stránkách Městské policie Dobruška. Tento web si klade za cíl informovat Vás, jako veřejnost o Městské policii Dobruška a také poskytovat důležité informace, které se týkají pořádku a bezpečnosti v našem městě. V neposlední řadě zde najdete informace o postupech v různých situacích a také odchycených a zatoulaných zvířatech, která jsou umístěna v městském záchytném kotci, nebo ve zvířecím útulku v Lukavici.

Nábor - strážník městské policie

Pozor na jehly!

Ke konci měsíce července obdržela hlídka strážníků oznámení, že u cyklostezky mezi Opočnem a Dobruškou leží na zemi několik injekčních stříkaček. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se nejedná o několik injekčních stříkaček nýbrž o několik desítek. Po přepočítání bylo zjištěno číslo 71. Hlídka nebezpečný materiál sebrala do kontejnerů a předala centru Laxus, se kterým v takových případech spolupracujeme. Apeluji tímto na občany, aby byli na vycházkách obezřetní. To obzvláště se psy a dětmi a při každém takovém nálezu nás neváhejte kontaktovat.

 

Senioři, pozor na podvodníky!

V poslední době se nám opět množí oznámení na jednání, kde seniory obchází muž nebo žena s různými výmluvami výher, neodolatelných nabídek, revizí nebo kontrol dodavatele plynu, vody apod. Uslyšíte zvonek, za nimi stojí upravený, slušně oblečený, hovorný a přátelsky vystupující člověk s takovými argumenty, nebo také dělník v pracovním oblečení. Právě takové triky v nynější době používají podvodníci, kteří chtějí získat důvěru a dostat do Vašich obydlí!

Apelujeme proto na seniory, že pokud nebudou mít takovou kontrolu nebo revizi předem oznámenou dodavatelem, aby takové osoby nevpouštěli do svých obydlí a popř. nenechali ani volně se pohybovat po společných prostorech domů.

Pokud budete mít o osobě sebemenší pochybnosti, neváhejte volat hlídku strážníků na tel. 602 491 619 nebo linku 158 Policie ČR.

Čipování psů

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes takto označený. Bohužel čím dál častěji se ale se při odchytech setkáváme se psy, kde jejich majitelé tuto povinnost stále nesplnili. Apelujeme proto na majitele, kteří doposud tuto povinnost nesplnili, aby tak učinili. V případně nesplnění této povinnosti je možné uložit pokutu až do výše padesát tisíc korun.

Sběr nebezpečného materiálu

V průběhu března byla prověřena monitorovaná místa, kde se srocují závadové osoby. Okolí opuštěných domů, parky, nádraží, okolí garáží s častým výskytem nebezpečného materiálu, jako jsou použité injekční stříkačky. Při této akci byly nalezeny tři použité injekční stříkačky, které byly předány k likvidaci centru LAXUS, s nimiž v této činnosti úzce spolupracujeme. Samozřejmě jsme nezapomněli ani prověřit dětská hřiště a jejich kontrola proběhla bez závad.

 

Pomáháme

V březnu jsme byli požádáni o pomoc při přepravě nemohoucí seniorky do jejího bytu umístěného v patrovém domě. Seniorku jsme přepravili za pomoci přístroje "Schodolez".

Rádi bychom sdělili občanům, že takovým přístrojem disponujeme a pokud budou mít o takovou službu zájem, mohou se na nás kdykoliv obrátit. Službu provádíme zdarma a na přístroj je možné připojit většinu invalidních vozíků.

Výcvik záchrany tonoucího

S profesionálními hasiči z místní stanice Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje jsme se zúčastnili výcviku záchrany tonoucího. Pod vedením zkušených záchranářů jsme si vyzkoušeli situace, se kterými se člověk při takové záchraně může setkat. Rádi bychom tímto kolegům z HZS poděkovali a ceníme si, že nás k takovému výcviku přizvali.


« Další zprávy městské policie » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz