Kamerový systém

Kamerový systém města Dobruška byl realizován jako jedno z opatření prevence "Komplexního programu prevence kriminality" na místní úrovni. Kamery byly instalovány na exponovaných místech, kde byla registrována zvýšená míra pouliční kriminality. Záměrem zřizovatelů bylo a nadále zůstává získání povědomí občanů o existenci tohoto technického prostředku a monitorováním daných lokalit přispět ke snížení drobné pouliční kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti, a tím zvyšovat bezpečnost občanů.

V současné době je nainstalováno 20 kamer v nepřetržitém 24-hodinovém provozu snímání a nahrávání. Hlavní pracoviště obsluhy kamerového monitorovacího systému je umístěno v budově čp. 32 na nám. F. L. Věka.

Efektivitu činnosti tohoto kamerového systému a jeho preventivní účinnost lze obtížně poměřovat, hra čísel není směrodatná, rozhodující je fakt, že dané lokality jsou bezpečnější a není v nich páchána závažná trestná činnost a není ohrožován život či zdraví občanů. Stane-li se tak, lze efektivně a včas zasáhnout, což je možno dokumentovat tím, že v návaznosti na činnost kamerového sytému bylo zadrženo několik pachatelů trestných činů a přestupků. V několika případech byla přivolána rychlá záchranná služba.

Od srpna 2021 je v obci Olešnice v Orlických horách instalován kamerový systém, který je rovněž ve správě Městské policie Dobruška.

Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz