Kamerový systém

Kamerový systém města Dobruška byl realizován jako jedno z opatření prevence "Komplexního programu prevence kriminality" na místní úrovni. Kamery byly instalovány na exponovaných místech, kde byla registrována zvýšená míra pouliční kriminality. Záměrem zřizovatelů bylo a nadále zůstává získání povědomí občanů o existenci tohoto technického prostředku a monitorováním daných lokalit přispět ke snížení drobné pouliční kriminality a odradit případné pachatele od protiprávní činnosti, a tím zvyšovat bezpečnost občanů.

V současné době je nainstalováno 20 kamer v nepřetržitém 24-hodinovém provozu snímání a nahrávání. Hlavní pracoviště obsluhy kamerového monitorovacího systému je umístěno v budově čp. 32 na nám. F. L. Věka.

Efektivitu činnosti tohoto kamerového systému a jeho preventivní účinnost lze obtížně poměřovat, hra čísel není směrodatná, rozhodující je fakt, že dané lokality jsou bezpečnější a není v nich páchána závažná trestná činnost a není ohrožován život či zdraví občanů. Stane-li se tak, lze efektivně a včas zasáhnout, což je možno dokumentovat tím, že v návaznosti na činnost kamerového sytému bylo zadrženo několik pachatelů trestných činů a přestupků. V několika případech byla přivolána rychlá záchranná služba.

Umístění jednotlivých kamerových bodů a informace o jejich zorném poli.

 • KAMERA č. 1
  nám. F. L. Věka - budova č.p. 11
  Kamera monitoruje vchodovou část do č.p. 11 a částečně nám. F. L. Věka.
 • KAMERA č. 2
  nám. F. L. Věka - budova č.p. 11
  Kamera monitoruje okolí renesanční radnice na nám. F. L. Věka.
 • KAMERA č. 3
  nám. F. L. Věka - budova č.p. 11
  Kamera monitoruje celý prostor nám. F. L. Věka.
 • KAMERA č. 4
  nám. F. L. Věka - budova č.p. 32
  Kamera monitoruje celý prostor nám. F. L. Věka a částečně ul. Opočenská, ul. Kostelní.
 • KAMERA č. 5
  nám. F. L. Věka - budova č.p. 32
  Kamera monitoruje vnitří prostory budovy MěÚ Dobruška - lapidárium.
 • KAMERA č. 6
  Šubertovo nám. - budova č.p. 45
  Kamera monitoruje celý prostor Šubertova nám. a částečně ul. Kostelní.
 • KAMERA č. 7
  ul. Opočesnká - budova č.p. 71
  Kamera monitoruje ul. Opočenská, ul. Pulická, ul. Komenského a část nám. F. L. Věka.
 • KAMERA č. 8
  ul. Komenského - budova č.p. 70
  Kamera monitoruje prostor před vchodovou částí u č.p. 70 a část ul. Komesnkého, ul. Čs. odboje a ul. Mírová.
 • KAMERA č. 9
  ul. Komenského - budova č.p. 70
  Kamera monitoruje prostor dětského hřiště u č.p. 70 a část ul. Čs. Odboje.
 • KAMERA č. 10-16
  ul. Mírová - budova č.p. 890
  Kamery monitorují vnitřní a venkovní prostory bazénu a koupaliště Města Dobruška.
 • KAMERA č. 17-20
  Doly - budova č.p. 1049
  Kamery monitorují prostor parkoviště u místního hřbitova, parkoviště u rozlučkové síně a vchodovou část rozlučkové síně.
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 494 629 572, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz