Úvod

Vážení návštěvníci,
vítejte na stránkách Městské policie Dobruška. Tento web si klade za cíl informovat Vás, jako veřejnost o Městské policii Dobruška a také poskytovat důležité informace, které se týkají pořádku a bezpečnosti v našem městě. V neposlední řadě zde najdete informace o postupech v různých situacích a také odchycených a zatoulaných zvířatech, která jsou umístěna v městském záchytném kotci, nebo ve zvířecím útulku v Lukavici.

Výběrové řízení - strážník městské policie

Buďte vidět!

Se začátkem zimního období nastal čas, kdy se pozdě rozednívá a brzo stmívá, k tomu se často vyskytují mlhy, déšť nebo sněžení. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na cestách. Při hlídkách se často setkáváme s chodci, kteří při svých vycházkách neužívají při pohybu na pozemní komunikaci reflexní prvky a tmavé oblečení, nasazená kapuce a sluchátka na uších jejich bezpečnosti také moc nepřidají.

Být označen ukládá chodci zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích podobně jako cyklistovi užít světla, bílé vpředu a červené vzadu. Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Z vlastní zkušenosti ale doporučuji mít nějaký reflexní prvek vždy u sebe a použít ho při pohybu na komunikaci, kde je osvětlení nedostatečné. Je prokázáno, že chodec, který užívá reflexní prvky, je pro řidiče viditelný již na vzdálenost 200 metrů. Bez reflexního označení je to 10x méně. Nezapomeňte ani na svého psa, reflexní prvek ho nijak neomezí.

Velká změna dopravního značení v kostelní ulici

Velkou změnu v dopravním značení můžeme v nejbližší době očekávat v ul. Kostelní a ul. Fr. Kupky. Dojde zde ze směru od ul. Fr. Kupky k úpravě hlavní pozemní komunikace, která povede nově do ul. Laichterova.

V křižovatce ul. Fr. Kupky a ul. Křovická bude zrušena hlavní pozemní komunikace směrem k nám. F.L. Věka a bude nahrazena značením „Stůj, dej přednost v jízdě“ a hlavní pozemní komunikace povede nově z ul. Křovická směrem do ul. Kostelní, kde bude vybudován jednosměrný úsek okolo č.p. 324 a 323. Ze zbylého jízdního pruhu bude vytvořeno parkoviště pro pět vozidel na omezenou dobu (PO-PÁ 7-17 H. MAX 1 H) proto, aby řidiči mohli navštívit okolní prodejny.

Tato změna bude provedena z důvodu velkého množství průjezdu vozidel přes náměstí F. L. Věka, který je okolo 4000 denně. Věříme, že se provoz centrem města zmírní a tranzitní řidiči budou využívat obchvatu města. O změně budete předem informováni cedulemi a na místě se budou pohybovat i strážníci MP, kteří budou na dopravní situaci zezačátku než se zažije dohlížet. Jelikož je to poměrně velký zásah do dopravní situace a spousta řidičů jezdí po paměti, čehož jsme si vědomi a chybu v tomto případě můžeme udělat všichni, budeme k řešení přestupků ohleduplní.


« Další zprávy městské policie » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 494 629 572, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz