Odchyty 2016

Za rok 2016 byl Městskou policií Dobruška proveden odchyt 22 volně pobíhajících psů. Ve všech těchto případech se podařilo nalézt majitele, kterým byli psi následně předáni.
Odchyt provádějí odborně vyškolení strážníci pouze na katastrálním území města Dobrušky a to za použití odchytových pomůcek (odchytová tyč, odchytové rukavice, přepravní klece...).
Odchycený volně pobíhající pes je umístěn do tzv. pohotovostního městského kotce, který slouží ke krátkodobému pobytu pro případné vyzvednutí majitelem. Po uplynutí této doby je pes následně předán do útulku v obci Lukavice.

Ohňostroj, Silvestr a zvířata

Silvestrovské oslavy stresují většinu zvířat. Lidé, kteří se vždy na konci roku vyžívají v ohňostrojích a petardách, si nejspíš sotva uvědomují, jak tím děsí zvířata. A to nejen ta domácí, ale i hospodářská a volně žijící.

Velký problém ve městech a obcích představuje fakt, že tzv. zábavní pyrotechnika je lidmi hojně používána už několik dní před koncem roku a pokračuje i v následujících dnech roku nového. V těchto dnech je tak pro některé majitele velmi obtížné svého psa i vyvenčit. Každoročně městské i obecní útulky hlásí nárůst zaběhnutých mazlíčků právě z důvodů novoročních oslav.

Využijte pár rad pro majitele domácích zvířat, jak svým zvířecím přátelům pomoci "přežít" novoroční oslavy:

Ujistěte se, že má Váš pes či kočka kdykoli přístup do místa, kde se může ukrýt, pokud bude chtít. Takovým místem může být například úkryt pod nábytkem nebo ve skříni.

Když se začne stmívat, zavřete okna a zatáhněte závěsy. Pusťte hudbu, abyste zamaskovali a zastřeli zvuk ohňostrojů.

Nikdy netrestejte své zvíře ani se po něm neohánějte, je-li vystrašené, neboť to by problém pouze zhoršilo. Majitel by neměl psa ani kočku stále hladit, konejšit je, litovat a ani je brát do náruče. Tím jim totiž dává až příliš najevo, že strach je oprávněný, a o to horší a intenzivnější reakce může od postižených zvířat očekávat. U psů, kteří se bojí jen trochu, někdy pomůže je zabavit hrou, rozptýlit, zkrátka jako by se venku nic nedělo. Samozřejmě je nesmíme nechávat doma samotné.

Vždy se ujistěte, že se Vaše kočka či pes nachází v bezpečném a zajištěném prostředí, odkud nemůže utéct v případě, že zaslechne náhlý hluk. Zvířata mají jemnější sluch než lidé, některá reagují na hluk až hystericky.

Ačkoli nadměrným hlukem trpí každé zvíře, nejvíce jsou v těchto případech ohroženi psi. Pes slyší čtyřikrát lépe než člověk. Už tahle informace stačí k tomu, aby si člověk představil, jaké peklo prožívají zvířata na Silvestra. Trápení začíná už někdy kolem šesté hodiny večerní a končí i několik hodin po půlnoci. Strach se může projevit tak, že má zvíře snahu uprchnout a schovat se tam, kam by jinak nikdy nevlezlo. Dokonce je znám případ, kdy pes ve strachu a zmatku proskočil zavřeným oknem jenom proto, že propadl zoufalé panice, utrpěl nervový otřes za každou cenu chtěl zmizet. Nechte své zvíře očipovat pro případ, že by uteklo. Velmi praktické jsou i přívěsky na obojek s identifikačním číslem, kam můžete nechat vyrýt jeho jméno a telefonní číslo na Vás. To by ostatně měl mít na svém obojku neustále.

Zkraťte procházky se svým pejskem a mějte ho na vodítku. I poslušný pes se může vyděsit nenadálé rány a zaběhnout pak velmi daleko nebo dokonce vběhnout pod auto.

Pes, který uteče, se po nějaké době bude snažit dostat na místo, kde Vás naposledy viděl nebo tam, kde to důvěrně zná. Proto je nejlepší začít hledat právě na těchto místech. O ztraceném psovi informujte městskou policii.

Jestliže o našem pejskovi či kočičce víme, že na oslavy doprovázené ohlušujícími ranami reagují velmi vyděšenými projevy, je vhodné uvažovat o podání některého utišujícího medikamentu (sedativa).

Nejvhodnější je použít preparát určený speciálně pro zvířata. Druh léčiva, způsob podání a dávkování sdělí veterinární lékař, který lék buď vydá přímo, nebo jej předepíše. Je třeba dodržet dávkování, načasování, pejska pravidelně kontrolovat atd.

Kočky většinou stačí nechat v klidu na co nejtišším místě, nebývají tolik hysterické jako psi, a při troše štěstí naše hlučné oslavy zaspí. I tady je to však záležitost individuální. Pozor i druhý den po oslavách. Všude jsou pozůstatky rachejtlí a petard. Dohlédněte na to, aby k nim pes nečuchal nebo je nebral do tlamy. Mohou být mezi nimi i nevybuchlé petardy.

Městská policie Dobruška pevně věří, že Vám těchto několik rad bude s to napomoci ke zdraví Vašich zvířátek a Vy prožijete krásné a pohodové vánoční svátky. Přivítejme společně nový rok 2017 v pohodě a v kruhu našich přátel, známých a v neposlední řadě rovněž i našich zvířecích miláčků.

Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 494 629 572, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz