Úvod

Vážení návštěvníci,
vítejte na stránkách Městské policie Dobruška. Tento web si klade za cíl informovat Vás, jako veřejnost o Městské policii Dobruška a také poskytovat důležité informace, které se týkají pořádku a bezpečnosti v našem městě. V neposlední řadě zde najdete informace o postupech v různých situacích a také odchycených a zatoulaných zvířatech, která jsou umístěna v městském záchytném kotci, nebo ve zvířecím útulku v Lukavici.

Schodolez u Městské policie

Rádi bychom připomněli našim spoluobčanům v katastru Dobrušky a obcí s uzavřenou veřejnoprávní smlouvou (Olešnice v Orl. h., Val, Provoz, Opočno, Pohoří, České Meziříčí, Přepychy, Králova Lhota, Rohenice), že nabízíme možnost využít našeho schodolezu při manipulaci s invalidní osobou. S použitím schodolezu naši strážníci dopraví takovou osobu do jakéhokoliv patra, a to i na úzkém schodišti. Tuto službu nabízíme zdarma. V případě zájmu volejte na tel. č. 602 491 619. Službu objednávejte alespoň den předem.

Úklid krmníku

V sobotu 10.2.2024 asistovali strážníci majiteli, který uspořádal brigádu na úklid krmníku u cyklostezky Dobruška, Opočno. Krmník obsadili narkomani bez domova a nepořádek v místě byl již neúnosný, nehledě na to, že strážníci zde pravidelně nacházeli volně povalující se injekční stříkačky. Proto byl majitel vyzván, aby se místo uvedlo do pořádku. Při úklidu bylo nalezeno přes šedesát kusů injekčních stříkaček a další infekční materiál. Stříkačky byly předány centru LAXUS, se kterým Městská policie Dobruška spolupracuje, krmník byl zabezpečen a strážníci ho budou pravidelně monitorovat.

 

Novelizace zákona č. 361/200P Sb. o provozu po pozemních komunikacích

V prosinci jsme ve spolupráci s Tomášem Jarkovským z Autoškoly Jarkovský uspořádali program pro veřejnost směrovaný k novelizaci zákona č. 361/2000 Sb. o provozu po pozemních komunikacích. V předvánočním čase se účastníků sešlo nad očekávání a přišli opravdu připraveni. Program byl nad rámec okořeněn příhodami z praxe a to jak autoškoly, zúčastněných tak i nás strážníků. Byla probrána riziková místa v Dobrušce a blízkém okolí, chování řidičů i dalších účastníků provozu jako chodců a cyklistů. Věříme, že to bylo pro občany přínosem a rádi bychom v podobné formě každoročně pokračovali.

Mikulášská nadílka v MŠ Komenského

Pro radost dětí z MŠ Komenského zařídili strážníci Městské policie Dobruška návštěvu Mikuláše a jeho družiny v jejich školce. Děkujeme pedagogům za spolupráci a těšíme se na příští rok.

Pozor! - blíží se novela zákona o provozu na pozemních komunikacích

Vážení občané, jistě jste již z medií zaregistrovali, že od 1.1.2024 vejde v účinnost novela zákona 361/2000 Sb., o provozu po pozemních komunikacích. Změna je poměrně zásadní v několika směrech. Zjednodušuje bodový systém a zpřísňuje sankce za nejzávažnější přestupky. Nově zavádí pouze tři sazby bodů podle závažnosti, a to 6, 4 a 2 body, oproti nynějším pěti současným. U závažných přestupků se zvyšují sazby blokových pokut na místě, které už nebudou moci být jen symbolické. Ve správním řízení se zvyšují horní hranice sazeb pokut, tak aby bylo možné přihlédnout k vysoce nebezpečnému chování v silničním provozu. U závažných přestupků se prodlužuje i délka doby, po kterou řidič nesmí řídit.

Zavádí zároveň povinný preventivní program pro začínající řidiče, kteří se dopustí závažného porušení pravidel silničního provozu. Návrh také umožnuje řídit auto už od 17 let pod dohledem mentora. Toto však má poměrně striktně nastavená pravidla. Mentor musí splňovat kvalifikační předpoklady, sedět na místě spolujezdce a nesmí být pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky. Režim L17 je zaznamenán v Evidenční kartě řidiče mladého řidiče i mentora. Mentor musí mít řidičské oprávnění skupiny B minimálně 10 let, nesmí mít zákaz řízení a žádný záznam v bodovém systému. Mladý řidič může mít až 4 mentory. Pokud začínající řidič v režimu L17 spáchá závažný přestupek, musí absolvovat vzdělávací kurzy. Pro větší přehled proto doporučuji si novelu prostudovat.

Pozor na jehly!

Ke konci měsíce července obdržela hlídka strážníků oznámení, že u cyklostezky mezi Opočnem a Dobruškou leží na zemi několik injekčních stříkaček. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se nejedná o několik injekčních stříkaček nýbrž o několik desítek. Po přepočítání bylo zjištěno číslo 71. Hlídka nebezpečný materiál sebrala do kontejnerů a předala centru Laxus, se kterým v takových případech spolupracujeme. Apeluji tímto na občany, aby byli na vycházkách obezřetní. To obzvláště se psy a dětmi a při každém takovém nálezu nás neváhejte kontaktovat.

 

Senioři, pozor na podvodníky!

V poslední době se nám opět množí oznámení na jednání, kde seniory obchází muž nebo žena s různými výmluvami výher, neodolatelných nabídek, revizí nebo kontrol dodavatele plynu, vody apod. Uslyšíte zvonek, za nimi stojí upravený, slušně oblečený, hovorný a přátelsky vystupující člověk s takovými argumenty, nebo také dělník v pracovním oblečení. Právě takové triky v nynější době používají podvodníci, kteří chtějí získat důvěru a dostat do Vašich obydlí!

Apelujeme proto na seniory, že pokud nebudou mít takovou kontrolu nebo revizi předem oznámenou dodavatelem, aby takové osoby nevpouštěli do svých obydlí a popř. nenechali ani volně se pohybovat po společných prostorech domů.

Pokud budete mít o osobě sebemenší pochybnosti, neváhejte volat hlídku strážníků na tel. 602 491 619 nebo linku 158 Policie ČR.

Čipování psů

Od 1. ledna 2020 vstoupila na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data je povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes takto označený. Bohužel čím dál častěji se ale se při odchytech setkáváme se psy, kde jejich majitelé tuto povinnost stále nesplnili. Apelujeme proto na majitele, kteří doposud tuto povinnost nesplnili, aby tak učinili. V případně nesplnění této povinnosti je možné uložit pokutu až do výše padesát tisíc korun.


« Další zprávy městské policie » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz