Zprávy

Odpoledne se záchrannou služnou

Nácvik resuscitace

V nepříznivém lednovém počasí jsme se rozhodli věnovat jedno odpoledne praktickému nácviku první pomoci neodkladné resuscitace s pomocí AED (automatizovaného externího defibrilátoru). Pod vedením instruktorky ze ZZS KHK jsme si nejprve zopakovali teoretické znalosti jak zhodnotit závažnost stavu pacienta, nejčastější příčiny náhlé zástavy oběhu a ztráty vědomí. Poté jsme přešli k praktickému nácviku, který byl zaměřen na základní podporu životních funkcí s rozšířenou částí pro automatickou externí defibrilaci (AED). Nácvik zahrnoval nejenom základní, ale i rozšířenou laickou resuscitaci u všech věkových kategorií, kde jsme si procvičili i možnou situaci pomoci dítěti při vdechnutí předmětu a možné přidušení. Důraz byl kladen samozřejmě na praktický nácvik kvalitně prováděné resuscitace a časné defibrilace při použití AED s vyhodnocením s jakou úspěšností a v jaké kvalitě byla provedena. Kvalitně prováděná neodkladná resuscitace patří k nejdůležitějším úkonům a dovednostem každého zachránce při poskytování první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Tímto děkujeme instruktorce a těšíme se na další spolupráci.

Nový zákaz stání v ulicích Mlýnská, Sadová a Na hřišti

Změna pravidel pro stání s motorovými vozidly na pozemní komunikaci se v nejbližších dnech chystá v ulicích Mlýnská, Sadová a Na hřišti, kde dojde k instalaci nového dopravního značení. Konkrétně se jedná o umístění dopravních značek B29 (zákaz stání) v ul. Mlýnská s platností směrem od č.p. 614 k č.p. 689, v ul. Sadová směrem od č.p. 677 k č.p. 657 a v ul. Na hřišti směrem od č.p. 650 k č.p. 609.

Tyto změny opět probíhají na základě dlouholetých problémů a stížností na komplikovaný průjezd nákladních vozidel, zejména vozidel svozu odpadu nebo při zimní údržbě pracovníků TS Dobruška. Změna se však neřešila pouze z tohoto důvodu, ale také kvůli volnému průjezdu vozidel Hasičského záchranného sboru v případě, že by v daném místě došlo k havárii nebo požáru.

Mlýnská uliceSadová ulice
Ulice Na hřišti

Informace o personálním stavu u Městské policie Dobruška

Po personálním zemětřesení na začátku roku 2019, kdy nás opustilo pět strážníků, můžu občanům Dobrušky s radostí oznámit, že stav je doplněn a zbývá obsadit jedno místo. Odchodem těchto pěti strážníků došlo k narušení původnho výkonu služby a ta při doplňování stavů nebyla mnohdy lehká, jelikož v pracovním poměru jsme na několik měsíců zůstali pouze dva. Museli jsme přistoupit ke striktnímu řešení zabezpečení činnosti od 7:00 do 15:30 a proto jsme v době nepřítomnosti nebyli schopni přijímat veškerá telefonická oznámení. Během roku byl stav doplněn a v prosinci složili zkoušku další dva strážníci a personální stav je nyní na šesti. Cesta k výkonu služby je ale trnitá a dlouhá. Uchazeče před přijetím čekají ústní pohovory, prověření zdravotní, psychické a fyzické způsobilosti. Není ale zaručeno, že náročnými podmínkami projde každý.

Samotný výkon pozice strážníka je podmíněn tříměsíčním rekvalifikačním kurzem a po něm získání osvědčení po úspěšném složení zkoušky před komisí pracovníků Ministerstva vnitra. Zkouška je prováděna ze znalosti právních úprav, se kterými strážníci přicházejí denně do styku. Je to především zákon o obecní policii, zákon o některých přestupcích, zákon o provozu po pozemních komunikacích, zákon o Policii ČR, trestní zákon a trestní řád, živnostenský zákon, Listina základních práv a svobod, správní řád, zákon o zbraních a střelivu, veterinární zákon, zákon o obcích a mnoho dalších. Po tomto absolvování ale strážníky čekají další školení a kurzy na obsluhu technických zařízení jako je např. měřič rychlosti, kurz na odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi, kurz základní neodkladné resuscitace a obsluhy AED (automatického externího defibrilátoru).

Od začátku roku 2020 bude tedy služba zabezpečena denně od pondělí do neděle od 7:00 do 19:30 hod. V březnu bude zavedena opět i noční služba a to v pátek a v sobotu od 19:00 do 7:30 hod., jak tomu bylo dříve.

Zvířata

S blížící se zimou si některá zvířata začínají hledat skrýš, aby se uložila k zimnímu spánku. Jiná budou čiperně vzdorovat nastalé zimě. S tímto obdobím přibývá případů se zbytečným zachraňováním mláďat, která jsou sice v dobré víře, ale často bez rozmyslu odnesena od svých rodičů. Týká se to především ježků, ptáčků, veverek, netopýrů, zajíců a srnek. Ježci se na zimu připravují tak, že se nejprve řádně vykrmí a pak se zahrabou pod kupku s listím nebo dřevem, pod starý pařez nebo lehko přístupný kompost. Odebírání ježka z přírody za účelem záchrany je vhodné teprve, když se mládě nestačí vykrmit a váží méně než 400 g nebo pokud je ježek zraněný, nemocný nebo postrádá vhodné zimoviště. Veverky na rozdíl od ježků do hlubokého spánku neupadají. Jejich metabolismus pracuje naplno, proto potřebují stálý přísun potravy. Největší mrazy prospí v dutinách stromů. Ptáci, kteří u nás přezimují, přečkají toto období bez potíží v našich lesích a na zahradách, vybaveni peřím a speciálně upraveným krevním oběhem, postačí jim při husté sněhové pokrývce nasypat něco do krmítka. Také většina ptačích mláďat pomoc člověka nepotřebují. Někdy mohou při pokusu "o let" vypadnout z hnízda, a přestože stále ještě nelétají, avšak už jsou téměř opeřená, jsou obvykle rodiči dokrmována mimo hnízdo. Období osamostatňování ptačích mláďat je nebezpečné především ve městech z důvodu automobilové dopravy nebo se můžou stát obětí domácího zvířete. V takovém případě opatrně přendejte mládě na bezpečné stanoviště co nejblíže místu nálezu, například na sloupek od plotu, větev stromu nebo jiné vyvýšené místo. S mláďaty ptáků může člověk manipulovat, aniž by hrozilo, že je rodiče opustí. V případě nálezu mláďat rorýsů, poštolek, kavek a kalousů kontaktujte záchrannou stanici. Mláďata zajíců a srnek nechávají rodiče o samotě, proto jestliže nejsou viditelně zraněná nebo nepobíhají po okolí a nepískají, neodebírejte je z přírody a nesahejte na ně! Netopýři hibernují, a pokud během zimního spánku zjistí, že si vybrali špatné místo (příliš studené nebo naopak teplé), začnou si hledat vhodnější místo a přitom se mohou zatoulat k vám do bytu nebo do kanceláře. Takového netopýra nevyhazujte ven, pokud dlouhodobě mrzne, protože by uhynul. Zavolejte hlídku městské policie nebo kontaktujte záchrannou stanici. Mládě netopýra, které vypadlo z hnízda, můžeme vrátit zpátky pouze, pokud bezpečně víme, odkud vypadlo. Pří kontaktu s netopýrem vždy použijte kožené rukavice nebo hadr a vložte ho do papírové krabice, nikoliv klece či přepravek s pletivem, mohl by si nenávratně poškodit křídla.

Volně žijící zvířata patří do přírody, proto kontaktujte záchrannou stanici, popř. městskou policii jen v případě:

  • Je-li zvíře zraněné nebo nemocné (krvácí, třese se, zvrací, má průjem, je apatické a nevšímá si okolí nebo se nepřirozeně pohybuje)
  • Je-li podchlazené nebo promoklé
  • Bylo-li napadeno psem či kočkou
  • Je-li silně napadeno parazity
  • Pokud vniklo do uzavřeného prostoru (výkopu, bazénu, ...) a nemůže najít cestu ven
  • Je-li znečištěné ropnými produkty
  • Má-li na sobě či v sobě zachycené cizí těleso (rybářský háček, provázek, broky)

Nejbližší záchrannou stanicí je Záchranná stanice JARO, Stanice pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy Jaroměř.

Mnozí z vás v září jistě zaznamenali smutný případ zuboženého králíka zachráněného z kontejneru. Po Vánocích se rozrůstá nelibý nešvar s "odloženými" zvířaty, která byla původně vánočním dárkem a později už se prostě někomu nehodí. Jedná se o všechna domácí zvířátka, jako jsou psi, kočky, králíčci, morčata apod. Chtěli bychom touto cestou apelovat na všechny občany, aby přistupovali k pořizování domácích mazlíčků zodpovědně.

Povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes takto označený.

O co vlastně jde? Ve stručnosti se jedná o aplikaci pasivního mikročipu ve velikosti většího zrnka rýže pod kůži zvířete, který slouží podobně jako občanský průkaz a psovi vydrží po celý jeho život. Čip obsahuje jedinečný kód, který patří jen Vašemu pejskovi a pomáhá při jeho identifikaci a následnému dohledání majitele. Kdy nechat pejska očipovat? Svého pejska můžete nechat očipovat kdykoliv, ale čipování je doporučováno provádět u mladých štěňátek ve stáří okolo 8 týdnu. Stačí se dostavit k veterináři, který za poplatek cca 500,- Kč Vašeho pejska očipuje. Výjimkou jsou psi, kteří byli tetováni před 3.7.2011 a tetování je dobře rozpoznatelné. Týká se čipování i dalších zvířat? Ne. Čipování je povinné pouze pro psy. A co registrace? Čip obsahuje číselný kód ale žádné osobní údaje majitele nenese. Proto je důležité číselný kód zaregistrovat např. v Národním registru majitelů zvířat. Obyvatelům Dobrušky ale také doporučuji nahlásit číselný kód pracovnicím odboru finančního a školského - pohřebnictví, poplatky v ul. Solnická č.p. 57, které evidenci psů vedou. Pokud si nejste jisti, že Váš pejsek je čipem opatřen, nebo neznáte číselnou řadu, obraťte se na oddělení Městské policie Dobruška a my Vám pejska čtečkou čipu prověříme.


« Zprávy 2019 »  « Zprávy 2018 » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 494 629 572, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz