Legislativa

Při výkonu činnosti se strážníci Městské policie Dobruška řídí zákonem ČNR č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou Města Dobrušky č. 4/2014 o zřízení Městské policie Dobruška. Vybrané zákony, které souvisejí s činností Městské policie naleznete na www.obecnipolicie.cz.

Právní předpisy Města Dobrušky

Vybrané předpisy, které souvisejí s činností Městské policie Dobruška naleznete na www.mestodobruska.cz/mesto/dokumenty-a-formulare/pravni-predpisy-mesta-dobrusky.

Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz