Postupy

Dodatečné uhrazení blokové pokuty

Pokud nezaplatíte uloženou pokutu na místě, můžete ji zaplatit ve stanovené lhůtě (viz. poučení na dílu B bloku pokuty na místě nezaplacené) jedním z uvedených způsobů:

  • v hotovosti na pokladně MÚ Dobruška, Solnická 777
  • poštovní poukázkou typu A na účet MÚ Dobruška
  • bezhotovostním převodem z Vašeho účtu na účet MÚ Dobruška
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz