Postupy

Vrak na komunikaci

Jistě jste již takový obrázek viděli - cosi, co kdysi bývalo pojízdným motorovým vozidlem hyzdí naše město, na parkovišti zabírá parkovací místo, často slouží k poněkud nebezpečným hrám dětí. Ano, řeč je o autovracích.

Všichni majitelé aut vědí, že je zakázáno vozidlo jen tak odstavit na komunikaci a nechat ho tam, dokud ho někdo nerozebere nebo neodstraní místo něj. Někteří si s tím však hlavu nelámou. Přitom v dnešní době není problém sehnat odbornou firmu, která bezplatně nebo za symbolický poplatek vrak vozidla řádně a v souladu se zákonem zlikviduje.

Postup, který vede k odstranění takovéto "ozdoby" města z místa, kde byla ponechána nezodpovědným majitelem, je však poměrně zdlouhavý. Vlastník komunikace, na které vrak stojí, musí zjistit, komu tento patří a vyzvat jej, aby vrak odstranil. Majitel vozidla tak musí učinit do dvou měsíců od doručení výzvy. Pokud však výzvu ignoruje, vlastník komunikace vrak odstraní sám, avšak vzniklé náklady po majiteli vraku bude zcela jistě vymáhat. Pokud se majitele vraku zjistit nepodaří, je výzva k odstranění vyvěšena na úřední desce, na vraku vozidla, na internetových stránkách obecního úřadu, zkrátka jak je v místě obvyklé. Nepřihlásí-li se majitel vozidla ani poté, jde bohužel odstranění vraku na vrub obecního rozpočtu.

Městská policie v těchto případech funguje pouze jako oznamovatel, nemá potřebná oprávnění ke zjišťování majitele vraku nebo k jeho okamžitému odstranění. Proto pokud oznámíte strážníkovi, že na vaší ulici již nějakou dobu stojí rozpadající se vozidlo, neočekávejte, že do druhého dne zmizí. Přes dlouhou dobu, která vede ke kýženému cíli, kterým je odstranění rezavějících autovraků z ulic, však věříme, že nebudete lhostejní a takovéto události nám budete oznamovat.

Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz