Postupy

Výzva za stěračem

Přišli jste ke svému zaparkovanému vozidlu a za stěračem jste našli výzvu pro nepřítomného pachatele řestupku, tzv. parkovačku? To znamená, že:

  • jste zaparkovali na místě, které umožňuje pouze zpoplatněné stání a vy jste ve vozidle neměli umístěn na viditelném místě doklad o zaplaceném poplatku nebo
  • jste s vozidlem zaparkovali v místě, kde to dopravní značení neumožňuje, ba přímo zakazuje nebo
  • jste s vozidlem zaparkovali na místě, vyhrazeném pro jiná vozidla nebo
  • jste zaparkovali vozidlo na chodníku či jeho části nebo
  • jste s vozidlem zaparkovali na veřejné zeleni či ploše pro veřejnou zeleň vyhrazené nebo
  • jste vozidlo ponechali na jiném místě, kde je to v rozporu s pravidly bezpečnosti a plynulosti silničního provozu

Jako řidič vozidla se stáváte podezřelým ze spáchání přestupku proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu a nabízí se dvě varianty řešení celé události:

  • s výzvou můžete nejpozději do 8 dnů kontaktovat kteréhokoli strážníka na území města Dobrušky, popř. se dostavit na služebnu Městské policie Dobruška, kde s Vámi bude přestupek, jehož jste se dopustili, vyřešen
  • vyčkat na písemnou výzvu k dostavení se za účelem podání vysvětlení a sepsání zápisu o podaném vysvětlení na úsek přestupků Městské policie Dobruška. Po dostavení se máte možnost přestupek vyřešit s přítomným strážníkem, popř. bude věc postoupena k vyřízení místně a věcně příslušnému správnímu orgánu
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz