Zprávy 2018

Nové dopravní značení v Opočenské ulici

Minulý měsíc bylo v Opočenské ulici instalováno nové dopravní značení. Tato značka "Parkoviště s parkovacím kotoučem" (IP 13b) s platností od křižovatky s ul. Pulická po křižovatku s ul. Komenského označuje parkoviště, na kterém je řidič při počátku parkování povinen umístit kotouč viditelně ve vozidle a nastavit na něm dobu začátku stání. V Dobrušce najdeme již takových parkovišť pět a na dodatkových tabulkách je vždy uvedena doba po kterou dopravní značka platí.

Solnická ulice Solnická ul. (u budovy MěÚ Dobruška č.p. 57)
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 1 hod.

Šubertovo náměstí
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 2 hod.

Komenského ul. (u budovy MěÚ Dobruška č.p. 629)
Po - Pá od 7 do 16 hod. max. 30 min.

Opočenská ul. (u prodejny Trend č.p. 81)
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 30 min.

Opočenská ul. (nové)
Po - Pá od 7 do 17 hod. max. 60 min.

Parkovací hodiny Dopravní značku "Parkoviště s parkovacím kotoučem" najdeme i v jiných městech a proto doporučujeme mít ve vozidle parkovací kotouč (parkovací hodiny) vždy po ruce. Jedná se o plastovou nebo papírovou tabulku, kterou lze pořídit do dvaceti korun. Po příjezdu na parkoviště na ni jednoduše nastavíme dobu příjezdu a umístíme viditelně za čelní sklo. Řidič, který nerespektuje tuto dopravní značku se dopouští přestupku a lze mu v blokovém řízení uložit pokutu až dva tisíce korun.

Automatizovaný externí defibrilátor (AED) u MP Dobruška

V listopadu 2018 se strážníci Městské policie Dobruška zapojili do projektu KISS SHARP. Veškerá spolupráce probíhá v rámci součinnosti s ZZSKHK a všichni strážníci jsou pro obsluhu AED odborně proškoleni.
AED je přístroj, který, pokud je dostupný, tvoří nedílnou součást základní neodkladné resuscitace. V čase srdeční zástavy je řada osob postižena život ohrožující poruchou srdečního rytmu - komorovou fibrilací. Prostřednictvím AED je možné dodat kontrolovaný elektrický výboj nazývaný defibrilace, který může obnovit normální srdeční rytmus. Pokud je defibrilace provedena 3-5 minut od náhlého kolapsu, zvyšuje se pravděpodobnost obnovení srdečního oběhu na 50-75%. AED tak představuje šanci časného provedení defibrilace před příjezdem záchranné služby.

Mezinárodní symbol umístění AED

Jak postupovat při zástavě srdečního rytmu?

 1. Zjistíme, zda nám nehrozí nebezpečí.
 2. Zavoláme si o pomoc z okolí.
 3. Zjistíme, zda postižený reaguje - hlasitě dotyčného oslovíme, zatřeseme jeho rameny.
 4. Pokud nereaguje, otočíme jej na záda.
 5. Zprůchodníme dýchací cesty tlakem na čelo a tahem brady vzhůru.
 6. Během 10 sekund zkontrolujeme dýchání - svoji hlavu přiblížíme k obličeji postiženého a sledujeme pohyby hrudníku.
 7. Voláme záchrannou službu pod číslem 155.
 8. Pokud člověk NEDÝCHÁ NORMÁLNĚ (má např. lapavé dechy, chrčí), zahájíme resuscitaci - nepřerušovaně oběma rukama stlačujeme střed hrudníku frekvencí 100-120/min do hloubky 5 - 6 cm.
 9. Ve stlačování hrudníku pokračujeme, dokud:
  • se postižený aktivně nebrání (pohyb, otevírání očí)
  • si resuscitaci nepřevezmou záchranáři

Umožnění jízdy cyklistům v jednosměrné ulici u gymnázia a ZŠ Pulická

V jednosměrné ulici K. Michla u místního gymnázia a ZŠ Pulická se podařilo umožnit jízdu cyklistům v protisměru. Toto jim nově umožňuje dopravní značka E12b - vjezd cyklistů v protisměru povolen. Na to, že se řidiči jedoucímu od ul. Pulická nebo ul. Zd. Nejedlého může v místě jednosměrné ulice objevit cyklista v protisměru, upozorňuje dopravní značka E12a - jízda cyklistů v protisměru. Chtěli jsme tímto vyhovět požadavkům cyklistů z okolních domů, kteří by touto lokalitou mohli projíždět a ne ji objíždět přes ul. Pulická. Proto žádáme řidiče motorových vozidel o obezřetnost nejen v jednosměrné ulici ale i v blízké a poměrně komplikované křižovatce ulic Pulická, Zd. Nejedlého, K. Michla.

Změna dopravního značení u gymnázia

V Pulické ulici u gymnázia je instalováno nové dopravní značení. Tato změna byla provedena z důvodu bezpečnějšího projíždění vozidel s ohledem na přilehlá školská zařízení a zvýšený pohyb chodců. Bylo zde nově přidáno dopravní značení B28- zákaz zastavení podél vozovky ze směru od Pulic s omezením platí v pracovní dny od 6 do 8 hod. mimo bus a zásobování. Při začátku školního vyučování zde docházelo k zastavování osobních motorových vozidel a z toho vznikaly komplikované dopravní situace a tvoření kolon. Řidiči autobusů vozící děti do školy museli zastavovat uprostřed komunikace a děti do ní poté musely vstupovat. Dále zde byla snížena maximální rychlost ze 40km/h na 30km/h a to dopravním značením B20a - nejvyšší dovolená rychlost (30km/h). Platnost dopravního značení zůstala stejná a to v pracovní dny od 6 do 17 hod. Žádáme řidiče o respektování tohoto dopravního značení. Ulehčíte tím už tak komplikovanou dopravní situaci v tomto místě, kdy se zde pohybují školáci.

Řidiči nepřepínejte své síly

17. října 2018 v časných ranních hodinách havaroval na území města Dobruška řidič stříbrného vozidla značky Nissan. Řidič za jízdy usnul, svým vozidlem vjel do protisměru, sjel z vozovky a následně narazil do betonového mostku, kdy se na místě otočil s vozem na střechu. Řidiče si s lehčím zraněním převzala ZZSKHK. Na místě zasahoval hasičský záchranný sbor stanice Dobruška, Policie ČR Dobruška a Městská policie Dobruška.

S drogou v těle na slavnosti

V průběhu koncertu hudební skupiny Gipsy CZ v rámci Svatováclavských slavností 2018 upoutalo pozornost hlídky Městské policie Dobruška černé vozidlo značky Ford. Řidič vozidla nerespektoval dopravní značení B1 - zákaz vjezdu a vjel do nám. F. L. Věka přímo mezi diváky probíhajícího koncertu. Poté, co ho strážníci zastavili tak mladý řidič tvrdil, že si neuvědomil, že je v zákazu vjezdu a omlouvá se. Nechce mít problémy a pouze odváží své přátele na probíhající koncert. Při projednávání přestupku byl nervózní a neustále přecházel z místa na místo. Strážníkům se přiznal, že řidičský průkaz nevlastní a nikdy mu nebyl vydán. Dechová zkouška mu alkohol neprokázala, ale orientační vyšetření na přítomnost omamné a psychotropní látky bylo pozitivní. Muž byl předán Policii ČR.

Závadová mládež

V letošním roce se hromadí stížnosti občanů Dobrušky na popíjení alkoholu a nevhodné chování mladistvých a to zejména v lokalitě nově vybudovaného parčíku u domku F. L. Věka a Archlebových sadech. Mládež se zde srocuje ve skupinkách a po jejich odchodu zůstává na zemi nespočet zašlápnutých nedopalků a poházené lahve. Strážníci se na tyto lokality v poslední době více zaměřili a v uplynulých měsících zde zkontrolovali desítky osob. Městskou policií Dobruška byly zjištěny čtyři osoby pod vlivem alkoholu ve věku pod hranicí 15 let. Celá věc byla předána OSPOD k dalšímu šetření. Kontroly mladistvých a dodržování veřejného pořádku budou však v podobných lokalitách probíhat i nadále. Nepořádek v parcích trápí nejedno město nebo obec, hlídka městské policie však nemůže být na všech místech zároveň a proto žádáme občany města, aby pokud zjistí jakékoliv porušování zákona nebo právních předpisů města, neváhali a kontaktovali nás na mobilním čísle 602 491 619.

SMS platba parkovného

V Dobrušce je na zpoplatněných parkovištích na nám. F. L. Věka a ul. Pulická (u polikliniky) rozšířena možnost nejen uhrazení parkovacího poplatku hotově ale i nově pomocí SMS. Ceník parkovného a podrobný postup platby je vyvěšen na všech parkovacích automatech. Možnost uhradit parkovací poplatek SMS zprávou by měl zjednodušit a ulehčit občanům hrazení poplatku za parkování a zejména těm, kteří nemají u sebe drobné mince nebo vůbec žádnou hotovost.

Řidiči pozor v ulici Na Poříčí!

Vážení spoluobčané, upozorňujeme na další změnu dopravního značení a to v ul. Na Poříčí. Změna byla provedena ze stejných důvodů jako v ul. Radima Drejsla. K problémům se zimní údržbou, špatnému průjezdu vozidel svozu odpadu je na této komunikaci navíc zvýšen průjezd nákladních vozidel zásobujících firmy Servisbal obaly s.r.o. a Asinta s.r.o. Proto je na úseku s platností od přejezdu železniční tratě Dobruška-Opočno po dům č.p. 726 zakázáno stání dopravním značením B29 (zákaz stání). Děkujeme za pochopení a věříme, že změna přispěje ke zlepšení provozu.

Nový zákaz stání v ulici R. Drejsla

V ulici Radima Drejsla jste již mohli zaregistrovat další změnu dopravního značení, kde došlo k umístění dopravních značek B29 (zákaz stání) s platností úseku od křižovatky s ulicí Mlýnská až k ulici Nádražní.

Pro vysvětlení: změny probíhají na základě dlouholetých problémů a stížností na komplikovaný průjezd nákladních vozidel, zejména svozu odpadu nebo při zimní údržbě Technickými službami Dobruška. Dopravní změna se však neřešila pouze z tohoto důvodu, ale také kvůli volnému průjezdu vozidel Hasičského záchranného sboru v případě, že by v daném místě došlo k havárii nebo požáru. Dopravní infrastruktura plánovaná před desítkami let nepočítala s tak velkým nárůstem počtu vozidel, která se po komunikacích ve městě pohybují, nebo na nich v současnosti parkují. Šířka ulice Radima Drejsla neodpovídá požadovaným parametrům pro parkování vozidel v obou směrech dle pravidel silničního provozu. Proto se snažíme situaci usměrnit, aby nedocházelo k problémům s průjezdností nebo s údržbou komunikace. Věříme, že po uvedených změnách budou občané, řidiči i další účastníci využívající zmíněnou komunikaci spokojeni.

Cyklisté pozor!

Od února je z náměstí F. L. Věka směrem do Solnické ulice a naopak umístěno nové dopravní značení (B11 zákaz vjezdu všech motorových vozidel). Dříve bylo na tomto místě umístěno dopravní značení B01 (zákaz vjezdu všech vozidel v obou směrech), které neumožňovalo, aby místem projížděli cyklisté. Tato změna značení již průjezd umožňuje. Proto upozorňujeme všechny cyklisty, vjíždějte na náměstí F. L. Věka s obezřetností, aby nedošlo ke zbytečnému střetu s případně procházejícím chodcem.


« Zprávy 2023 »  « Zprávy 2022 »  « Zprávy 2021 »  « Zprávy 2020 »  « Zprávy 2019 » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz