Zprávy 2020

Spolupráce s Muzeem a galerií Orlických hor

S přípravou půdy na další zemědělskou sezonu a odrostem zeleně se odkrývají schované vrstvy zeminy, ve kterých se mohou skrývat různé artefakty staré několik desítek nebo stovek let. Většina pátračů přitom hledá z velké míry předměny pocházející z první nebo druhé světové války, cílem jsou však také drobné i větší nálezy z dávnější historie. Pátrači s detektory prohledávají půdu a mnohdy neodborným zásahem ničí historické lokality tím, že vykopou cennosti nebo poruší další vrstvy půdy. Své nálezy poté neohlašují a archeologové přicházejí o důžetité poznatky. V České republice je zakázáno hledání na místech archeologických nalezišť. Hledač, který se do něčeho takového pustí, se chová tedy nelegálně a porušuje zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v platném znění. Techto vzácných míst se v okolí Dobrušky vyskytuje několik a proto jsme navázali spolupráci při ochraně těchto lokalit s Muzeem a galerií Orlických hor a probíhají zde namátkové kontroly.

Odchyt zatoulaných psů

Opět se potvrdila nutnost nejen odchytových kurzů, ale i nezbytnost s tím souvisejícího kvalitního vybavení pro strážníky. Dne 6. listopadu bylo MP Dobruška oznámeno, že se po pozemní komunikaci I.tř. č. 14 u obce Chábory pohybují dva psi, kteří zde ohrožují bezpečnost a plynulost silničního provozu. Po příjezdu na místo hlídka MP Dobruška jednoho psa rasy Aljašský malamut odchytla. Druhého, Německého ohaře, se odchytit nepodařilo. O pomoc byla tedy požádána hlídka z místního obvodního oddělení Policie ČR Dobruška. Odchyt se vzhledem ke zmatenosti psa, ani za účasti majitele, nedařil a ten se stále nebezpečně pohyboval po pozemní komunikaci. Nedařilo se k němu ani přiblížit a proto mu byla strážníkem MP Dobruška aplikována narkotizační střelou látka s přípravkem k sedaci. Po uspání a následném ošetření si psa převzal majitel. Tímto děkujeme za pomoc kolegům z obvodního oddělení Policie ČR Dobruška i dalším zúčastněným řidičům při odchytu.

Smutný příběh se šťastným koncem

Na začátku září byl v obci Křovice za pomoci místních občanů odchycen pes, který se v okolí Dobrušky pohyboval několik týdnů. Byl velice plachý a nebylo možné ho dlouhou dobu odchytit a proto jme byli nuceni použít narkotiazaci. Po uspání byl převezen do záchytného kotce a jeho nález byl vyhlášen několika způsoby. Vzhledem k tomu, že se jednalo o lovecké plemeno Slovenského kopova o pomoc při hledání majitele byly osloveny i plemenné kluby a myslivecká sdružení v okolí ale bohužel bez výsledku. I když byl pes opatřen čipem, čip není nikde registrován. Podle chování a vzhledu nám bylo jasné, že si při své cestě užil strastí dost a považovali jsme za nehumánní ho stresovat umístěním do psího útulku a proto zůstal ve střídavé péči strážníků. Po několika týdnech se přihlásil občan z okolní vesnice, že by měl o psa zájem a je ochoten si ho převzít do opatrovnické péče. Po několika týdnech je pejsek očividně šťastný a užívá si nový domov s novým pánem.

Alkohol za volantem a vysoká rychlost v obci

V pátek 4. září v odpoledních hodinách zadržela hlídka Městské policie Dobruška v obci Rohenice řidiče osobního vozidla Škoda Roomster, který nesmyslně kličkoval po komunikaci. Ihned po zastavení bylo strážníkům jasné co má za následek jeho nesmyslné přejíždění do protisměru. 51 letý řidič při dechové zkoušce nadýchal 3,46 promile. Na místo byli přivolání kolegové z obvodního oddělení Policie ČR Dobruška, kteří mu na místě ihned zadrželi řidičský průkaz. Muže čeká obvinění z trestného činu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok.

Dalšího piráta silnic se podařilo strážníkům zadržet 12. září v odpoledních hodinách před školským zařízením SPVC v Dobrušce. Řidič se zde s vozem Citroën řítil rychlostí 97 km/h. Jeho jednání bylo předáno správnímu orgánu MěÚ Dobruška a trest zákazu činnosti od šesti měsíců do jednoho roku a pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč ho nemine.

Informace související s provozem bezpilotních letadel a modelů letadel

V poslední době se nám začínají hromadit oznámení od občanů Dobrušky a dalších přilehlých obcí s tím, že jim nad hlavou cosi létá. Ano, jedná se o fenomén dnešní doby, dron. Bezpilotní letouny přitom nemusí sloužit pouze jako pomocníci bezpečnostním a záchranným složkám ve vyhrocených situacích ale i jako sofistikované hračky. Většina pilotů si bohužel myslí, že pokud létá s takovou hračkou může s ní létat kdekoliv a v tom se bohužel mýlí. Létání s drony v Česku má i svá pravidla. Každý pilot takového letounu by si měl před prvním vzletem samozřejmě prostudovat návod k požívání a v neposlední řadě legislativu, která je pro takové létání určena. Touto problematikou se zabývá Doplněk X, leteckého předpisu L2. Ten obsahuje jednak závazná pravidla pro provoz bezpilotních letadel, jednak pravidla pro modely letadel. Ta jsou uvedena hlavně ve formě doporučení (zejména nelétat nad lidmi a hustě obydlenými místy), ale obsahují i několik závazných požadavků, zejména těch, která mají za cíl chránit letový provoz.

Obecně lze říci:
 • mít dobrý výhled na letoun a dokázat se vyhnout překážkám;
 • nelétat nad lidmi a hustě obydlenými místy ani v jejich nebezpečné blízkosti;
 • nepřekračovat výšku 300 m nad zemí;
 • nelétat blíže než 5,5 km od středu letiště.

Při dodržení těchto základních podmínek si můžete plně vychutnat zábavu létání a vyhnete se případným problémům.

Změna dopravního značení

Do konce prázdnin bude provedena změna dopravního značení v ul. Za Universitou u mateřské školy. Doposud byl vjezd do těchto míst omezen dopravní značkou B1 (zákaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY". Toto značení však bylo z předešlých let a již nedostatečné. Proto zde bude nahrazeno dopravním značením IP4b (jednosměrný provoz), IZ4a (obytná zóna), B11 (zákaz vjezdu všech motorových vozidel) s dodatkovou tabulkou "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY A VOZIDEL DO MATEŘSKÉ ŠKOLY". V místě budou také vytvořena nová parkovací místa pro rodiče vezoucí děti do mateřské školy, která budou moci využívat i další řidiči. Věříme, že dlouho požadovaná změna ulehčí dopravní situaci.

Další poměrně rozsáhlá změna značení proběhne v ul. Poddomí, Podskalí, V Zahradách a Spojovací. Do těchto ulic bude rozšířena obytná zóna, která již teď platí v ul. Novoměstská a Poddomí. Tímto chceme sjednotit platnost obytné zóny v jednotlivých ulicích, ve kterých například platila jen z části nebo vůbec. Rozšířením obytné zóny chceme řešit nejen bezpečnost chodců, cyklistů a dalších účastníků silničního provozu, ale také problémová místa ve kterých dochází ke komplikacím s průjezdem vozidel svozu odpadu, technických služeb nebo vozidel hasičského záchranného sboru z důvodu nevhodně zaparkovaných vozidel.

S touto změnou bude následovat také sejmutí dopravního značení B1 (zákaz vjezdu) s dodatkovou tabulkou "MIMO DOPRAVNÍ OBSLUHY" v ul. Kostelní u ZUŠ a tím uvolníme vjezd do ul. Školní a dále k parkovišti u č.p. 243, kde bude možné volné parkování bez poplatku. Do okolních ulic bude však vjezd zakázán.

Něco málo ze služby

29. dubna v odpoledních hodinách mezi Dobruškou a Opočnem zadržela hlídka strážníků Městské policie Dobruška řidiče osobního motorového vozidla Škoda, který se svým vozem mířil do Dobrušky s hladinou alkoholu 1,27 promile. Po předání muže kolegům z místního obvodního oddělení Policie ČR byli strážníci Policií ČR požádáni o asistenci při dopravní nehodě, která se stala v Českém Meziříčí, kde řidič osobního vozidla zn. Chevrolet u benzinové čerpací stanice nepřizpůsobil rychlost svým schopnostem, dostal v pravotočivé zatáčce smyk, přejel do protisměru a s vozidlem prorazil plot pozemku. Po příjezdu na místo strážníci zjistili, že řidič i se spolujezdcem z místa nehody utekli a nasedli do autobusu. Zde si cestu krátili popíjením alkoholu. Jejich jízdu jim ukončila Městské policie Dobruška na zastávce u vlakového nádraží v Opočně. Oba muži byli následně předání Policii ČR. Muž, který nevlastnil řidičský průkaz svým jednáním způsobil škodu na cizím majetku 25 000,- Kč a celá událost se naštěstí obešla bez zranění.

Rozhovor s vrchním strážníkem Adolfem Soumarem o pandemii

Je jasné, že činnost městské policie se plně podřídila činnost momentální virové pandemii a nouzovému stavu. Jaká organizační opatření jste přijali?
Ihned po vyhlášení nouzového stavu jsme s panem místostarostou Petrem Sadovským přijali poměrně striktní opatření. Naše personální obsazení je šest strážníků, museli jsme eliminovat hrozbu nákazy, která by se rozšířila na další členy kolektivu, proto jsme redukovali službu na jednoho člena namísto obvyklých dvou nebo třech. Toto opatření ale neznamená, že občané Dobrušky v ulicích strážníka nepotkají, kontrolní hlídky vykonáváme i nadále. Dále bylo přijato opatření, že strážníci mají přísný zákaz vpouštět veřejnost do prostor MP. Kontakt s veřejností je umožněn přes telefon nebo e-mail.

Hlavně na začátku byl problém s kvalitními ochrannými prostředky. Jak jste se s tím vypořádali vy?
Dezinfekční gel na ruce, hygienické rukavice a ochranné brýle jsou pro nás standartním vybavením, které měl každý strážník u sebe ještě před pandemií, takže v tomto směru pro nás žádný problém nebyl. Těchto prostředků máme v zásobě dost. Problém jsme měli jen s pořízením speciálních ochranných pomůcek pro případ styku s nakaženým (ochranné obleky nebo masky) ale to jsme během par dní také vyřešili. Naštěstí v naléhavých situacích úzce spolupracujeme s Policií ČR místního obvodního oddělení, místního HZS a JSDH, Armádou ČR a v neposlední řadě se zdravotníky.

Na co se v této výjimečné době zaměřujete? Co je stěžejní ve vaší práci?
Prioritní činnost pro nás zůstává dodržování místních záležitostí veřejného pořádku. Nyní však dohlížíme i na dodržování všech vládních nařízení a spolupracujeme i s dalšími složkami jak MěÚ nebo v rámci IZS.

Ulice se vyprázdnily, restaurace a bary jsou zavřeny. Může se zdát, že se vaše práce zklidnila a ubylo možných deliktů. Je to tak?
Je to tak. Jelikož je omezené vycházení omezil se i pohyb lidí a s tím spojené problémy s dopravou, která je problémem snad v každém městě. To ale neznamená, že by situace klesla na nulovou hodnotu a my neměli co dělat. Stále se nám na ulicích, v parcích a jiných místech objevují partičky omladiny nebo nepřizpůsobivých.

Setkali jste se při práci s nějakým chováním jednotlivců či skupin, které by se neslučovalo s legislativou v nouzovém stavu? (Jestliže, ano. Řešili jste problém pokutou či domluvou?)
S porušováním vládních nařízení jsme se setkávali většinou v začátku jejich vyhlášení, ale ve většině případů to bylo porušení z nevědomosti nebo zmatečnosti. Byli jsme nuceni ukončit několik soukromých akcí místní mládeže, kde se na veřejných místech srotilo několik osob bez jakýchkoliv ochranných pomůcek. Věc byla řešena domluvou a neopakovala se.

Podíleli jste se, kromě své hlavní činnosti, rovněž na dalších činnostech např. rozvozu ochranných prostředků či dezinfekce?
Na dalších činnostech jsme se nepodíleli. Jelikož bylo a je využíváno služeb dobrovolníků, kterým bych chtěl touto cestou poděkovat. Svou prací velice přispívají ke zvládnutí situace a proto se bezpečnostní a záchranné složky mohou věnovat svým činnostem.

Co byste vzkázal či spíše doporučil z hlediska bezpečnosti obyvatelům Dobrušky?
Situaci nechci nijak zlehčovat, ale v první řadě bych občanům doporučil zachovat chladnou hlavu. Vím, že v dnešní době a po každodenním tlaku médií je to složité, ale pokud se všichni budeme chovat zodpovědně, zvládneme to. Nyní nejspíš dojde k uvolňování vládních nařízení, ale vzhledem k osobní zodpovědnosti bych občanům doporučil dodržovat vše i nadále. Nejdůležitější je zamezit mezilidskému kontaktu a dodržovat základní pravidla hygieny. Proto omezte vycházení na minimum a vyhněte se místům, kde dochází k velké koncentraci osob.

Beseda v ZŠ Deštné v Orl. horách

V polovině měsíce března jsme vyrazili na přednášku do základní školy v Deštném v Orlických horách, kde jsme měli připravený program pro celý první stupeň a 6 a 7 třídu druhého stupně. Dětem z prvního stupně byla představena naše činnost, jaký je rozdíl mezi MP a Policií ČR. Dále bylo dětem představeno jak správně jezdit na kole, chodit po přechodu, jak být za snížené viditelnosti viděn na silnici, jak se chovat při styku s cizí osobou a jak se chovat když je někdo zraněn. Po teoretické části bylo dětem předvedeno naše vybavení a spoustu věcí si děti mohly vyzkoušet nebo dokonce držet v ruce. Druhá polovina přednášky pro 6 a 7 třídu byla zaměřena již na trestní odpovědnost, následky kouření, užívání alkoholu a jiných návykových látek, šikanu a kyberšikanu.

Děkujeme ZŠ Deštné za jejich spolupráci při realizaci přednášky.

Odpoledne se záchrannou služnou

Nácvik resuscitace

V nepříznivém lednovém počasí jsme se rozhodli věnovat jedno odpoledne praktickému nácviku první pomoci neodkladné resuscitace s pomocí AED (automatizovaného externího defibrilátoru). Pod vedením instruktorky ze ZZS KHK jsme si nejprve zopakovali teoretické znalosti jak zhodnotit závažnost stavu pacienta, nejčastější příčiny náhlé zástavy oběhu a ztráty vědomí. Poté jsme přešli k praktickému nácviku, který byl zaměřen na základní podporu životních funkcí s rozšířenou částí pro automatickou externí defibrilaci (AED). Nácvik zahrnoval nejenom základní, ale i rozšířenou laickou resuscitaci u všech věkových kategorií, kde jsme si procvičili i možnou situaci pomoci dítěti při vdechnutí předmětu a možné přidušení. Důraz byl kladen samozřejmě na praktický nácvik kvalitně prováděné resuscitace a časné defibrilace při použití AED s vyhodnocením s jakou úspěšností a v jaké kvalitě byla provedena. Kvalitně prováděná neodkladná resuscitace patří k nejdůležitějším úkonům a dovednostem každého zachránce při poskytování první pomoci před příjezdem zdravotnické záchranné služby. Tímto děkujeme instruktorce a těšíme se na další spolupráci.

Nový zákaz stání v ulicích Mlýnská, Sadová a Na hřišti

Změna pravidel pro stání s motorovými vozidly na pozemní komunikaci se v nejbližších dnech chystá v ulicích Mlýnská, Sadová a Na hřišti, kde dojde k instalaci nového dopravního značení. Konkrétně se jedná o umístění dopravních značek B29 (zákaz stání) v ul. Mlýnská s platností směrem od č.p. 614 k č.p. 689, v ul. Sadová směrem od č.p. 677 k č.p. 657 a v ul. Na hřišti směrem od č.p. 650 k č.p. 609.

Tyto změny opět probíhají na základě dlouholetých problémů a stížností na komplikovaný průjezd nákladních vozidel, zejména vozidel svozu odpadu nebo při zimní údržbě pracovníků TS Dobruška. Změna se však neřešila pouze z tohoto důvodu, ale také kvůli volnému průjezdu vozidel Hasičského záchranného sboru v případě, že by v daném místě došlo k havárii nebo požáru.

Mlýnská uliceSadová ulice
Ulice Na hřišti

Informace o personálním stavu u Městské policie Dobruška

Po personálním zemětřesení na začátku roku 2019, kdy nás opustilo pět strážníků, můžu občanům Dobrušky s radostí oznámit, že stav je doplněn a zbývá obsadit jedno místo. Odchodem těchto pěti strážníků došlo k narušení původnho výkonu služby a ta při doplňování stavů nebyla mnohdy lehká, jelikož v pracovním poměru jsme na několik měsíců zůstali pouze dva. Museli jsme přistoupit ke striktnímu řešení zabezpečení činnosti od 7:00 do 15:30 a proto jsme v době nepřítomnosti nebyli schopni přijímat veškerá telefonická oznámení. Během roku byl stav doplněn a v prosinci složili zkoušku další dva strážníci a personální stav je nyní na šesti. Cesta k výkonu služby je ale trnitá a dlouhá. Uchazeče před přijetím čekají ústní pohovory, prověření zdravotní, psychické a fyzické způsobilosti. Není ale zaručeno, že náročnými podmínkami projde každý.

Samotný výkon pozice strážníka je podmíněn tříměsíčním rekvalifikačním kurzem a po něm získání osvědčení po úspěšném složení zkoušky před komisí pracovníků Ministerstva vnitra. Zkouška je prováděna ze znalosti právních úprav, se kterými strážníci přicházejí denně do styku. Je to především zákon o obecní policii, zákon o některých přestupcích, zákon o provozu po pozemních komunikacích, zákon o Policii ČR, trestní zákon a trestní řád, živnostenský zákon, Listina základních práv a svobod, správní řád, zákon o zbraních a střelivu, veterinární zákon, zákon o obcích a mnoho dalších. Po tomto absolvování ale strážníky čekají další školení a kurzy na obsluhu technických zařízení jako je např. měřič rychlosti, kurz na odchyt toulavých zvířat a zacházení s nimi, kurz základní neodkladné resuscitace a obsluhy AED (automatického externího defibrilátoru).

Od začátku roku 2020 bude tedy služba zabezpečena denně od pondělí do neděle od 7:00 do 19:30 hod. V březnu bude zavedena opět i noční služba a to v pátek a v sobotu od 19:00 do 7:30 hod., jak tomu bylo dříve.

Zvířata

S blížící se zimou si některá zvířata začínají hledat skrýš, aby se uložila k zimnímu spánku. Jiná budou čiperně vzdorovat nastalé zimě. S tímto obdobím přibývá případů se zbytečným zachraňováním mláďat, která jsou sice v dobré víře, ale často bez rozmyslu odnesena od svých rodičů. Týká se to především ježků, ptáčků, veverek, netopýrů, zajíců a srnek. Ježci se na zimu připravují tak, že se nejprve řádně vykrmí a pak se zahrabou pod kupku s listím nebo dřevem, pod starý pařez nebo lehko přístupný kompost. Odebírání ježka z přírody za účelem záchrany je vhodné teprve, když se mládě nestačí vykrmit a váží méně než 400 g nebo pokud je ježek zraněný, nemocný nebo postrádá vhodné zimoviště. Veverky na rozdíl od ježků do hlubokého spánku neupadají. Jejich metabolismus pracuje naplno, proto potřebují stálý přísun potravy. Největší mrazy prospí v dutinách stromů. Ptáci, kteří u nás přezimují, přečkají toto období bez potíží v našich lesích a na zahradách, vybaveni peřím a speciálně upraveným krevním oběhem, postačí jim při husté sněhové pokrývce nasypat něco do krmítka. Také většina ptačích mláďat pomoc člověka nepotřebují. Někdy mohou při pokusu "o let" vypadnout z hnízda, a přestože stále ještě nelétají, avšak už jsou téměř opeřená, jsou obvykle rodiči dokrmována mimo hnízdo. Období osamostatňování ptačích mláďat je nebezpečné především ve městech z důvodu automobilové dopravy nebo se můžou stát obětí domácího zvířete. V takovém případě opatrně přendejte mládě na bezpečné stanoviště co nejblíže místu nálezu, například na sloupek od plotu, větev stromu nebo jiné vyvýšené místo. S mláďaty ptáků může člověk manipulovat, aniž by hrozilo, že je rodiče opustí. V případě nálezu mláďat rorýsů, poštolek, kavek a kalousů kontaktujte záchrannou stanici. Mláďata zajíců a srnek nechávají rodiče o samotě, proto jestliže nejsou viditelně zraněná nebo nepobíhají po okolí a nepískají, neodebírejte je z přírody a nesahejte na ně! Netopýři hibernují, a pokud během zimního spánku zjistí, že si vybrali špatné místo (příliš studené nebo naopak teplé), začnou si hledat vhodnější místo a přitom se mohou zatoulat k vám do bytu nebo do kanceláře. Takového netopýra nevyhazujte ven, pokud dlouhodobě mrzne, protože by uhynul. Zavolejte hlídku městské policie nebo kontaktujte záchrannou stanici. Mládě netopýra, které vypadlo z hnízda, můžeme vrátit zpátky pouze, pokud bezpečně víme, odkud vypadlo. Pří kontaktu s netopýrem vždy použijte kožené rukavice nebo hadr a vložte ho do papírové krabice, nikoliv klece či přepravek s pletivem, mohl by si nenávratně poškodit křídla.

Volně žijící zvířata patří do přírody, proto kontaktujte záchrannou stanici, popř. městskou policii jen v případě:

 • Je-li zvíře zraněné nebo nemocné (krvácí, třese se, zvrací, má průjem, je apatické a nevšímá si okolí nebo se nepřirozeně pohybuje)
 • Je-li podchlazené nebo promoklé
 • Bylo-li napadeno psem či kočkou
 • Je-li silně napadeno parazity
 • Pokud vniklo do uzavřeného prostoru (výkopu, bazénu, ...) a nemůže najít cestu ven
 • Je-li znečištěné ropnými produkty
 • Má-li na sobě či v sobě zachycené cizí těleso (rybářský háček, provázek, broky)

Nejbližší záchrannou stanicí je Záchranná stanice JARO, Stanice pro zraněné a handicapované volně žijící živočichy Jaroměř.

Mnozí z vás v září jistě zaznamenali smutný případ zuboženého králíka zachráněného z kontejneru. Po Vánocích se rozrůstá nelibý nešvar s "odloženými" zvířaty, která byla původně vánočním dárkem a později už se prostě někomu nehodí. Jedná se o všechna domácí zvířátka, jako jsou psi, kočky, králíčci, morčata apod. Chtěli bychom touto cestou apelovat na všechny občany, aby přistupovali k pořizování domácích mazlíčků zodpovědně.

Povinné čipování psů

Od 1. ledna 2020 vstupuje na základě novely veterinárního zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost povinnost označovat psy na území České republiky mikročipem. Od tohoto data bude povinné očkování psa proti vzteklině platné pouze v případě, že je pes takto označený.

O co vlastně jde? Ve stručnosti se jedná o aplikaci pasivního mikročipu ve velikosti většího zrnka rýže pod kůži zvířete, který slouží podobně jako občanský průkaz a psovi vydrží po celý jeho život. Čip obsahuje jedinečný kód, který patří jen Vašemu pejskovi a pomáhá při jeho identifikaci a následnému dohledání majitele. Kdy nechat pejska očipovat? Svého pejska můžete nechat očipovat kdykoliv, ale čipování je doporučováno provádět u mladých štěňátek ve stáří okolo 8 týdnu. Stačí se dostavit k veterináři, který za poplatek cca 500,- Kč Vašeho pejska očipuje. Výjimkou jsou psi, kteří byli tetováni před 3.7.2011 a tetování je dobře rozpoznatelné. Týká se čipování i dalších zvířat? Ne. Čipování je povinné pouze pro psy. A co registrace? Čip obsahuje číselný kód ale žádné osobní údaje majitele nenese. Proto je důležité číselný kód zaregistrovat např. v Národním registru majitelů zvířat. Obyvatelům Dobrušky ale také doporučuji nahlásit číselný kód pracovnicím odboru finančního a školského - pohřebnictví, poplatky v ul. Solnická č.p. 57, které evidenci psů vedou. Pokud si nejste jisti, že Váš pejsek je čipem opatřen, nebo neznáte číselnou řadu, obraťte se na oddělení Městské policie Dobruška a my Vám pejska čtečkou čipu prověříme.


« Zprávy 2023 »  « Zprávy 2022 »  « Zprávy 2021 »  « Zprávy 2019 »  « Zprávy 2018 » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz