Zprávy 2022

Z tancovačky nedojel

19. srpna v nočních hodinách zastavila hlídka strážníků v obci Králova Lhota řidiče podivně jedoucího vozidla. To jelo od obce Skršice uprostřed pozemní komunikace a postupně snižovalo rychlost, dokud zcela nezastavilo. Aniž by někdo do vozu nastoupil, nebo z něj vystoupil, se dalo znovu pomalu do pohybu směrem k hlídce. Po zastavení řidič otevřel okénko, aby mohl jednat se strážníkem, na toho se ale se slovy "jedu jen odvézt holky" z vozu vyvalil silný alkoholový odér. U řidiče (67) byla následně provedena dechová zkouška, při níž nadýchal 2,16 promile. Jeho cesta tak skončila a dvě rozjásané spolucestující stejné věkové kategorie náhle dojásaly a musely využít jiné taxislužby. Řidičovo vysvětlení bylo, že jede z tancovačky a tam měl pouze dvě piva. Po čase si ale vzpomněl, že odpoledne pracoval u syna na stavbě, kde si dopřál celou láhev vodky. Věc byla předána kolegům z obvodního oddělení Policie ČR Dobruška.

Konec prázdnin

Tak jako každý rok, tak i letos se prázdniny neuvěřitelným tempem přehouply ke svému konci a děti se vracejí zpátky do školních lavic. A stejně tak i strážníky městské policie i s legendárním panem Kolenem opět uvidíte na přechodech pro chodce u základních škol. Jejich úkolem bude dohlížet na bezpečné přejití vozovky a plynulost dopravy. Rodiče by měli zopakovat dětem základní pravidla pro přecházení komunikace. Než vstoupíme na vozovku, důkladně se rozhlédneme a to nejdříve vlevo, poté vpravo a znovu vlevo. Pokud je to možné, navážeme s řidičem oční kontakt. Pravidla pro přecházení najdete v § 53 a § 54 zákona č. 361/2000 Sb., silničního zákona. Zde je například uvedeno, že je-li blíže než 50 m přechod pro chodce, musí chodec přecházet jen na těchto místech. Na přechodu pro chodce se chodí vpravo. Mimo přechod pro chodce je dovoleno přecházet vozovku jen kolmo k její ose. Chodec smí přecházet vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

Městská policie Dobruška přeje všem dětem krásný vstup do nového školního roku 2022/2023!

Nalezené dítě

Dne 16.7.2022 ve večerních hodinách přivezl muž se ženou na oddělení Městské policie Dobruška malou 3-4 letou holčičku, kterou před 40 minutami nalezli 100m od obce Libníkovice. Holčička stojící v příkopě u silnice bez dozoru jakékoliv osoby, byla zmatená a opuštěná. Dítě nijak nekomunikovalo, muž se pokoušel v okolních domech najít rodiče, ale nepovedlo se. Sloužící strážník ihned informoval Policii ČR, starostu obce Libníkovice, přilehlých obcí a začalo pátrání po rodičích.

Za spolupráce Policie ČR se podařilo rodiče nalézt a holčička se k nim mohla po necelých dvou hodinách vrátit. Celá věc byla předána OSPOD a my tímto děkujeme všem zúčastněným při pátrání.

Dětský den ve Vršovce

v neděli 19. června jsme byli pozváni do zábavního areálu Za Humny v obci Vršovka, kde se pořádal den plný soutěží a her pro děti. Naši strážníci vyrazili na místo, aby dětem předvedli činnost městské policie a ukázali jim veškeré vybavení, které si samozřejmě i vyzkoušely. Děkujeme za pozvání a příjemně strávené odpoledne. Budeme se těšit na příště.

Dopravní situace u Městského stadionu Václava Šperla

Stacionární měřič rychlosti byl v křižovatce pozemní komunikace č. 298 a ul. Mělčanská umístěn v roce 2020. Mohu říci, že z alarmujícího počtu zjištěných přestupků, které byly zaznamenány jak ve zkušebním, tak následně v ostrém provozu, se místní dopravní situace výrazně zklidnila. V tomto měřeném úseku se nachází obec, tedy limit rychlosti 50 km/h a je zde umístěn přechod pro chodce, který využívají nejen návštěvníci Městského stadionu Václava Šperla a obyvatelé Mělčan. Přesto se stále najdou řidiči, kteří si tento úsek pletou se závodní dráhou, i když je označen dopravním značením upozorňujícím na měřený úsek. Jednomu z nich byla 4.5.2022 naměřena rychlost 115 km/h. Řidiči za překročení nejvyšší dovolené rychlosti v obci o více jak 40 km/h hrozí pokuta od pěti do deseti tisíc korun, pět bodů a zákaz činnosti na 6 měsíců až 1 rok.

Pomoc občanům

Každý z nás alespoň jednou za čas zažijete to, čemu se říká DEN BLBEC. Před ním zkrátka neutečete. Dne 7.4.2022 přijala hlídka strážníků oznámení od nešťastné ženy, která tvrdila, že ji ve spěchu při odemykání vozu vypadly z ruky klíče, a co čert nechtěl - klíče zmizely rovnou do kanálu, nad kterým žena s vozidlem parkovala. Strážníci po příjezdu na místo za značné trpělivosti a pomocí kleští „prodloužené ruky“ ženě klíče vytáhli a věc se naštěstí obešla bez větších následků. Pro ženu z toho plyne značné ponaučení, že se parkuje ve směru jízdy a nikoliv proti. Takto se příště vyhne nástrahám místní kanalizace.

Mládež a alkohol

Dne 25.2.2022 zjistila hlídka Městské policie Dobruška za plakátovací plochou u pekárny Marta v ul. R. Drejsla v Dobrušce čtveřici mladistvých, kteří si na místě po školním vyučování dopřávali lahvová piva. Hlídka mladistvé ztotožnila a provedla test na alkohol z dechu s výsledkem 0,33‰, 0,41‰, 0,52‰ a 0,25‰. Vzhledem k pozitivnímu výsledku byli kontaktováni rodiče mladistvých a OSPOD MěÚ Dobruška, kterému byla celá věc předána.

Bude jaro! Pozor na cyklisty!

Po zimní pauze a příchodem teplého počasí vyrazí na pozemní komunikace velké množství cyklistů, koloběžkářů a bruslařů i když bruslař je podle legislativy vlastně chodec ale i pro ty se vztahují určitá pravidla. K hlavním nešvarům těchto skupin patří především jízda za snížené viditelnosti bez předepsaného osvětlení nebo reflexních doplňků. Často se setkáváme s cyklisty, kteří vyrazí za slunečného počasí na výlet, neodhadnou dobu návratu a domů se vracejí za tmy bez jakéhokoliv osvětlení. Apeluji proto na všechny, kteří si rádi užívají těchto sportů, aby používali předepsané vybavení. Mé doporučení platí i pro ochrannou přilbu. Ta je sice povinností pouze do věku 18ti let ale život Vám může zachránit i v dalších letech.

Hodně šťastných kilometrů.

Zhodnocení roku 2021

Uplynulý rok 2021 se bohužel nesl v duchu předchozího, prvního covidového roku. Obdobně, jako v roce 2020 byl nejvíce ovlivněn začátek a konec roku, kdy jsme byli nuceni omezovat počet strážníků ve službě. Provoz naší stanice zůstal i přes tato opatření v takřka normálním režimu.

Je s podivem, že pandemie, při které platí různá opatření a omezení, neubrala v počtu zjištěných přestupků, bylo tomu spíše naopak. Počet se oproti roku 2020 nepatrně navýšil. Během nouzového stavu jsme se kromě běžných úkonů opět zaměřili na dodržování vládních opatření. V létě, kdy přišla vlna rozvolnění, jsme již vykonávali běžnou činnost. Úspěšně se nám podařilo uspořádat i několik besed s dětmi a mládeží.

Do nového roku 2022 Vám chci popřát za celý kolektiv Městské policie Dobruška především pevné zdraví a spokojenost v profesním i osobním životě.

Bc. Adolf Soumar, vrchní komisař

Statistika činnosti Městské policie Dobruška za rok 2021
Celkový počet zjištěných přestupků1859
z toho počet přestupků projednaných příkazem na místě297
z toho počet podezření ze spáchání přestupků oznámený podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu125
Celková výše pokut uložených strážníky příkazem na místě126 200 Kč
Celkový počet řešených přestupků - přehled1859
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě0
z toho přestupků proti veřejnému pořádku75
z toho přestupků proti občanskému soužití4
z toho přestupků proti majetku4
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu1699
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti125
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek7
z toho ostatních66
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu125
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě0
z toho přestupků proti veřejnému pořádku5
z toho přestupků proti občanskému soužití1
z toho přestupků proti majetku1
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu76
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti5
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek1
z toho ostatních36
Další údaje
Počet osob převezených do záchytné stanice1
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek2
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob0
Počet odchycených zvířat21
Počet asistencí u dopravních nehod18
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR2
Přijatých oznámení od občanů178

« Zprávy 2023 »  « Zprávy 2021 »  « Zprávy 2020 »  « Zprávy 2019 »  « Zprávy 2018 » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz