Zprávy 2021

Buďte vidět!

Se začátkem zimního období nastal čas, kdy se pozdě rozednívá a brzo stmívá, k tomu se často vyskytují mlhy, déšť nebo sněžení. Vidět a být viděn je základní pravidlo bezpečnosti na cestách. Při hlídkách se často setkáváme s chodci, kteří při svých vycházkách neužívají při pohybu na pozemní komunikaci reflexní prvky a tmavé oblečení, nasazená kapuce a sluchátka na uších jejich bezpečnosti také moc nepřidají.

Být označen ukládá chodci zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích podobně jako cyklistovi užít světla, bílé vpředu a červené vzadu. Pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Z vlastní zkušenosti ale doporučuji mít nějaký reflexní prvek vždy u sebe a použít ho při pohybu na komunikaci, kde je osvětlení nedostatečné. Je prokázáno, že chodec, který užívá reflexní prvky, je pro řidiče viditelný již na vzdálenost 200 metrů. Bez reflexního označení je to 10x méně. Nezapomeňte ani na svého psa, reflexní prvek ho nijak neomezí.

Velká změna dopravního značení v kostelní ulici

Velkou změnu v dopravním značení můžeme v nejbližší době očekávat v ul. Kostelní a ul. Fr. Kupky. Dojde zde ze směru od ul. Fr. Kupky k úpravě hlavní pozemní komunikace, která povede nově do ul. Laichterova.

V křižovatce ul. Fr. Kupky a ul. Křovická bude zrušena hlavní pozemní komunikace směrem k nám. F.L. Věka a bude nahrazena značením „Stůj, dej přednost v jízdě“ a hlavní pozemní komunikace povede nově z ul. Křovická směrem do ul. Kostelní, kde bude vybudován jednosměrný úsek okolo č.p. 324 a 323. Ze zbylého jízdního pruhu bude vytvořeno parkoviště pro pět vozidel na omezenou dobu (PO-PÁ 7-17 H. MAX 1 H) proto, aby řidiči mohli navštívit okolní prodejny.

Tato změna bude provedena z důvodu velkého množství průjezdu vozidel přes náměstí F. L. Věka, který je okolo 4000 denně. Věříme, že se provoz centrem města zmírní a tranzitní řidiči budou využívat obchvatu města. O změně budete předem informováni cedulemi a na místě se budou pohybovat i strážníci MP, kteří budou na dopravní situaci zezačátku než se zažije dohlížet. Jelikož je to poměrně velký zásah do dopravní situace a spousta řidičů jezdí po paměti, čehož jsme si vědomi a chybu v tomto případě můžeme udělat všichni, budeme k řešení přestupků ohleduplní.

Pozor na rychlost, od září budeme měřit opět u škol!

Se začátkem nového školního roku bych chtěl tímto všechny řidiče upozornit na to, že po prázdninové pauze opět začínáme měřit rychlost u školských zařízení. Ve většině případů jde o úseky, kde je nejvyšší dovolená rychlost omezena dopravní značkou B20a na 30 km/h, což je pro mnohé řidiče velký problém a to obzvláště při ranním shonu a dopravní špičce.

Dopravní zrcadlo v Pulické ulici není jen pro řidiče

Před nedávnem bylo v křižovatce ul. K. Michla a Pulické instalováno dopravní zrcadlo. Takřka denně slýchám s dotazy občanů, proč se v této křižovatce instalovalo zrcadlo, když ul. Pulická, kam se z ul. K. Michla vyjíždí je jednosměrná.

Dopravní zrcadla obecně slouží pro zlepšení přehlednosti a bezpečnosti na pozemních komunikacích a křižovatkách. Nepřehledné křižovatky představují velké nebezpečí pro všechny účastníky silničního provozu. Právě toto místo bylo poměrně nepřehledné, kdy chodci a hlavně děti navštěvující blízké gymnázium, ZŠ Pulická a SPVC nahlíželi z poza keřů do křižovatky, zda se neblíží vozidlo.

Nyní řidiči při vjíždění do ul. Pulická vidí, zda na porostem zakrytém chodníku nestojí chodec a také chodec, který jde směrem do centra města, vidí, zda se z ul. K. Michla neblíží vozidlo a on může bezpečně vkročit do vozovky.

Vraky

V poslední době se po našem městě a okolí rozmohl nešvar nezodpovědných majitelů motorových vozidel, kteří je parkují na pozemních komunikacích, aniž by měli zaplacené povinné ručení, provedenou technickou kontrolu a nebo jsou v takovém stavu, že je lze považovat za vrak.

Povinnost pojistit vozidlo přitom vychází ze zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Za toto porušení lze uložit pokutu od 5 000 Kč do 40 000 Kč.

Dalším případem jsou silniční vozidla, která jsou pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilá k provozu na pozemních komunikacích tedy vraky nebo vozidla, která po dobu více než 6 měsíců nesmí být podle zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích provozována z důvodu marného uplynutí lhůty pro provedení pravidelné technické prohlídky. Podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích lze za takové přestupky uložit pokutu do výše 300 000,- Kč.

Pokud tedy o nějakém takovém vozidle víte, neváhejte nás kontaktovat, ať můžeme situaci ihned řešit a vozidla nezabírala parkovací místa, kterých je velký nedostatek.

Alkohol a drogy za volant doopravdy nepatří!

Další řidič, který vjel na nově vybudovaný kruhový objezd přímo, porazil dopravní značku a jízdou přes obrubníky si poškodil vozidlo. Poté pokračoval v jízdě směrem k obci Křovice, kde byl nucen z důvodu poškození zastavit.
Bezprostředně po příjezdu strážníků, kterým byla tato událost oznámena, byla u zjištěného řidiče provedena orientační zkouška, při které nadýchal přes tři promile. Na místo byla ihned přivolána hlídka Policie ČR, která si celou událost převzala.
V tomto případě je muž podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky, za což mu hrozí trest odnětí svobody až na jeden rok, peněžitý trest a zákaz činnosti.

V sobotu 17. dubna odpoledne upoutalo pozornost strážníků vozidlo, které projíždělo Dobruškou značně vysokou rychlostí. Řidič byl zastaven a po výzvě k předložení dokladů potřebných k provozu a řízení vozidla odpověděl, že řidičský průkaz nevlastní a nikdy ho neměl. Následně byl u něj proveden test na drogy, který byl pozitivní na amfetamin/metamfetamin. Dále bylo zjištěno, že se muž proháněl s "vypůjčeným" vozem jak uvedl, avšak majitel vozu o tom nevěděl. Muž byl předán kolegům z místního obvodního oddělení Policie ČR a dle trestního zákoníku hrozí pachateli takového činu trest odnětí svobody až na dvě léta nebo zákaz činnosti.

Nová vyhláška rozšíří místa se zákazem pití alkoholu

Zastupitelstvo našeho města schválilo na svém zasedání 16.12.2020 novelu vyhlášky, která omezuje pití alkoholu na veřejnosti. Nyní je počet takových míst téměř dvojnásobný proti původní vyhlášce z roku 2014. Novela vyhlášky platí od letošního února. Ve vyhlášce není jen rozdíl v počtu míst, kde je požívání alkoholu zakázáno ale také v tom, že postižitelné je již samotné zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem.

Novelizace vyhlášky je pro nás velkým přínosem a krokem vpřed, jelikož se v průběhu předchozího období ukázalo, že přesné definování konkrétních míst je nezbytné pro lepší vymahatelnost. Zpřesněním jednotlivých lokalit by měla vyhláška eliminovat především negativní důsledky spojené s požíváním alkoholu na konkrétních místech. A právě o tuto eliminaci nám jde.

« OZV č. 1/2020, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích »

Nový domov pro Rexe

V polovině měsíce února jsme požádali veřejnost o pomoc při hledání domova pro Německého ovčáka Rexe, kterému náhle zemřel jeho pán a z rodiny se o něj nebyl nikdo ochoten postarat. Temperamentnímu psovi ve věku zhruba tří let je těžké nového pána najít. Na jeho transport do záchytného kotce musela být použita narkotizace, jelikož k sobě nenechal nikoho přiblížit a všem nám bylo jasné, že převýchova nebude jednoduchá a bude to chtít pevné nervy a jistou míru zkušeností. Nicméně po týdnu stráveném v záchytném kotci se podařilo nového pána najít. Zkušený kynolog si Rexe vyzvedl a ten nyní hlídá statek s ovcemi, koňmi a dalšími zvířaty na Broumovsku proti divokým vlkům, kteří nového pána obtěžují na místo trápení se v kotci v útulku.

Zhodnocení roku 2020

Rok 2020 nebyl pro nikoho lehký, přesto se za ním ohlédneme a krátkosti jej zhodnotíme. V roce 2020 byl personální stav u Městské policie Dobruška stabilizován. Ve výkonu jsou nyní dvě ženy a čtyři muži z toho jeden dokončuje kurz odborné přípravy.

Vykonávali jsme službu ve 12 hodinových denních i nočních směnách ale z důvodu epidemie COVID-19, bylo v měsíci březnu nutné upravit směny, proto byli strážníci rozděleni do skupin, aby nedocházelo k setkávání a v případě výpadku některého z nich mohla být směna zabezpečena náhradou. Na místo řešení běžného, jsme se museli připravit a řešit i neobvyklé situace a přestupky spojené porušováním vládních nařízení. Byly doplněny osobní ochranné prostředky pro styk s nakaženou osobou nebo pro pohyb v nebezpečném prostředí a přijaty nové přístupy jednání s veřejností nebo pachateli.

V roce 2020 bylo doplněno odchytové vybavení spojené s narkotizací a následným transportem zvířete, odchytové vybavení pro drobná zvířata a hady. Noví strážníci také prošli kurzem pro odchyt zvířat bez pána, toulavých a opuštěných, zacházení s nimi, včetně péče o ně a pro sběr a neškodné odstraňování kadáverů zvířat v zájmovém chovu, který byl zakončen zkouškou na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno.

Další opatření bylo přijato v letních měsících, kdy byla služba v pracovním týdnu zabezpečena až do 22:30 hod. z důvodu kontroly uzavření restauračních zahrádek.

V červnu 2020 se spustil ostrý provoz automatického měřícího zařízení bez obsluhy k zaznamenání okamžité rychlosti motorových vozidel, které snímá rychlost na přechodu pro chodce na pozemní komunikaci č. 298 u křižovatky s ul. Mělčanská. Za šest měsíců zařízení zaznamenalo 10233 případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti.

Na podzim se epidemická situace začala zhoršovat, proto byla opět přijata některá z opatření a my jsme tak měli čas připravit hlavní cíl do roku 2021 a to novelizaci vyhlášky na požívání alkoholických nápojů na veřejnosti a modernizaci páteřních míst kamerového systému. Ten je už několik let zastaralý a jeho modernizace je pro nás velice vítaná. Toto však nejsou jediné cíle, kterých bychom chtěli v roce 2021 dosáhnout. S ostatními Vás budeme opět seznamovat v průběhu roku. Do něj bychom chtěli i s celým kolektivem MP popřát všem hlavně zdraví a pevné nervy.

Vrchní komisař Bc. Adolf Soumar a místostarosta Petr Sadovský

Statistika činnosti Městské policie Dobruška za rok 2020
Celkový počet zjištěných přestupků1625
z toho počet přestupků projednaných příkazem na místě558
z toho počet podezření ze spáchání přestupků oznámený podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu189
Celková výše pokut uložených strážníky příkazem na místě261 100 Kč
Celkový počet přestupků, za které byla uložena pokuta příkazem na místě558
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě0
z toho přestupků proti veřejnému pořádku43
z toho přestupků proti občanskému soužití0
z toho přestupků proti majetku2
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu109
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti334
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek2
z toho ostatních68
Celkový počet podezření ze spáchání přestupků oznámených podle §10 zákona o obecní policii příslušnému správnímu orgánu189
z toho přestupků proti pořádku v územní samosprávě0
z toho přestupků proti veřejnému pořádku27
z toho přestupků proti občanskému soužití1
z toho přestupků proti majetku2
z toho přestupků fyzických osob podle zákona o silničním provozu45
z toho přestupků spáchaným překročením nejvyšší dovolené nebo povolené rychlosti102
z toho přestupků podle zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek0
z toho ostatních12
Další údaje
Počet osob převezených do záchytné stanice1
Počet zjištěných osob řídících pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek5
Počet předvedených hledaných a pohřešovaných osob0
Počet odchycených zvířat32
Počet asistencí u dopravních nehod15
Celkový počet důvodných podezření ze spáchání trestného činu oznámených Policii ČR3
Přijatých oznámení od občanů197

« Zprávy 2023 »  « Zprávy 2022 »  « Zprávy 2020 »  « Zprávy 2019 »  « Zprávy 2018 » 
Městská policie, nám. F. L. Věka 32, 518 01 Dobruška, tel. 602 491 619, e-mail: mestskapolicie@mestodobruska.cz